TPS های مورد استفاده در لوازم خانگی

صنعت  تولید لوازم خانگی از دیگر استفاده کننده های  TPS  ها هستند.  بسته به موقعیت و محصول مورد استفاد خواص مورد نیاز  نیز متفاوت می باشد.

اسکرول به بالا